Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Berikut adalah soal dan jawaban bahasa sunda kelas 10 semester 1 yang dapat kalian download file soalnya secara lengkap dengan klik link di bawah ini!
Kali ini penulis akan membagikan soal uts bahasa sunda kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 untuk dapat kalian pelajari untuk menghadapi ujian nanti. Karena biasanya soal bahasa sunda kelas 12 yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Untuk soal bahasa sunda kelas 12 ini sudah dilengkapi beserta kunci jawaban bahasa sunda kelas 10 semester 1. Semoga soal uts bahasa sunda kelas 10 semester 1 ini dapat bermanfaat. Selamat belajar! Tetap semangat! Jangan lupa cek soal essay bahasa sunda kelas 11 lainnya! Jangan lupa cek soal dan jawaban bahasa sunda kelas 10 semester 2 lainnya!

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawaban 
(Kunci jawaban ditandai dengan huruf tebal, untuk file secara lengkap silahkan download pada link yang tersedia)

1.Jalma anu ahli biantar disebut…
a.Operator
b.Orator
c.Profėsor
d.Doktor
e.Khotib

2.Ilikan kalimah di handap, mana kalimah nu kaasup gaya basa mijalma iwal..
a.Angin peuting nyiuman tarang
b.Pucuk kalapa tingarupay ka nu rėk miang
c.Bėntang sing kariceup dina peuting kamari
d.Dodi di tonjok ku Doni
e.Jukut ngajajah kana pawinian

3.Minangka pamungkas  saur, bilih ngawur, moal seueur anu dicatur, mung sakieu anu tiasa kapihatur, Wassalamu”alikum Wr.Wb.,
Paragraf di luhur kaasup……………biantara.
a.Bubuka
b.Sambutan
c.Salam bubuka
d.Salam Panutup
e.Panutup

4.Bedo bahasa Indonesia na nyaėta…
a.Tiba
b.Datang
c.Sama
d.Batal, Tidak Jadi
e.Naik

5.Mana di handap ieu nu kaasup kalimah salancar basajan…
a.Kuring jeung babaturan kėmping di Lėmbang
b.Kamari Cucu tas meuli buku
c.Kuring rėk indit ka sakola
d.Dėdi jeung Usep patarik-tarik lumpat
e.Ucing tėh nguang-ngeong baė ti tatadi

6.Mana di handapieu nu kaasup kalimah salancar Jembar..
a.Bapana nėng Yuyun tėh guru
b.Rahma mah Pinter
c.Pangandaran kasohor ku kaėndahan basisirna
d.Ti Sorėang mah kari nanjak ka Ciwidėy
e.Ani keur maca buku

7.Dongėng nu eusina nyaritakeun sasatoan di sebut dongėng…
a.Fabel
b.Farabėl
c.Mite
d.Legėnda
e.Sagė

8.Di handap ieu mana kalimah anu disebut Rėsiprokatif..
a.Pa Nanang nuju moyan di Pakarangan
b.Andi jeung Tatan silihpoyok
c.Ani nuju liburan ka Cirebon
d.Jang Andri keur nanyaan ka imah awėwėna
e.Kang Emen tas sibanyo di Hawangan

9.Di handap ieu mana kalimah anu disebut Refleksif..
a.Neng Desty jeung jang Yogy mun pendak sok Pateuteup-teuteup
b.Neng fuji sok silih toel sareng a Izan
c.Mang usep keur siduru di hawu
d.Abdi jeung manėhna sok patutur-tutur ari mulih ti sakola teh
e.Si bibi sareng mang Udin sok pakiceup-kiceup ari patepang tėh

10.Kėcap Agul ngabogaan harti dina bahasa Indonesia nyaeta..
a.Sombong
b.Tertarik
c.Bangga
d.Memeilhara
e.Menceritakan

11.Di handap ieu mana anu teu ka asup rupa diskusi..
a.Seminar
b.Diskusi kelas
c.Kongrės
d.Nonton tv
e.Santiaji

12.“ Hayu urang indit ayeuna bisi kaburu hujan!”
Kalimah di luhur kaasup kalimah…
a.Panitah
b.Pangajak
c.Pangwawadi
d.Panggeuri
e.Panyaran

13.“Hadėna mah urang teh upami patepang kudu ngcapkeun salam”
Kalimah di luhur kaasup ka limah…
a.Panitah
b.Pangajak
c.Pangwawadi
d.Panggeuri
e.Panyaran
            
14 .Di handap ieu mana nu ka asup unsur-unsur sajak, iwal..
a.Jejer
b.Rasa
c.Nada
d.Amanat
e.tokoh

15.Mana di handap ieu nu kaasup kalimah konotatif..
a.Mang Tata keur udud
b.Mang Uci keur narik bangsal
c.Nu korupsi sok ngadaharan duit rakyat
d.mang ahmad keur ngala buah di kebon
e.nenk isoh kamari nincak tai munding

16.mana di handap ieu Paribasa anu asalna ti arab..
a.Aya hurang handapeun batu
b.Kawas cai dina daun taleus
c.Waktu sarua jeung duit
d.Lamun aya kahayang, tangtu aya jalanna
e.Nu sabar kakasih gusti

17.Mana di handap ieu Paribasa anu asalna ti Inggris..
a.Aya hurang handapeun batu
b.Kawas cai dina daun taleus
c.Nu sabar kakasih gusti
d.Waktu sarua jeung duit
e.Kabersihan sabagean ti Iman

18.Di handap ieu mana nu kaasup ciri-ciri surat pribadi,..
a.Titimangsa
b.Pupuhu /Kop surat
c.Nomer surat
d.Tetesan
e.Nyantumkeun girang serat

19. Assalamu’alaikum, kaasup…. surat
a.Titimangsa
b.Salam bubuka surat
c.Salam panutup surat
d.Bubuka surat
e.Panutup surat

20.“ Pnginiten sakitu heula serat ti abdi, apa sareng mamah mugia tetep sehat di lembur,      sanes waktos di sambung deui “…..
Paragraf di luhur kaasup……. surat.
a.Titimangsa
b.Salam bubuka surat
c.Salam panutup surat
d.Panutup surat
e.Bubuka surat

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *