Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Berikut adalah soal bahasa sunda kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban yang dapat kalian download file soal nya secara lengkap dengan klik link di bawah ini!Kali ini penulis akan membagikan soal bahasa sunda kelas 7 dan kunci jawaban untuk dapat kalian pelajari untuk menghadapi ujian nanti. Karena biasanya soal bahasa sunda kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Soal bahasa sunda kelas 7 semester 2 ini sudah dilengkapi beserta kunci jawaban bahasa sunda kelas 7 semester 2. Semoga soal pts b sunda kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban ini dapat bermanfaat. Selamat belajar! Tetap semangat! Jangan lupa cek soal uas bahasa sunda kelas 7 dan kunci jawaban lainnya!

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 2 dan Kunci Jawaban

(Kunci jawaban ditandai dengan huruf tebal, untuk file secara lengkap silahkan download pada link yang tersedia)

1.   Berikut ini yang bukan merupakan puisi rakyat
A.  Pantun
B.   Syair
C.   Gurindam
D.  Deklamasi

2.   Bentuk puisi rakyat yang masih banyak sekali digunakan pada saat sekarang adalah
A.  Pantun
B.   Syair
C.   Gurindam
D.  Deklamasi

3.   Puisi lama biasanya disampaikan dengan cara
A.  Mulut ke mulut
B.   Media massa
C.   Pertunjukan seni
D.  Titah raja

4.   Pengulangan kata yang bisa di awal maupun akhir sajak disebut dengan
A.  Pantun
B.   Gurindam
C.   Rima
D.  Puisi

5.   Gurindam adalah jenis puisi lama yang berasal dari
A.  Pakistan
B.   Bangladesh
C.   Malaysia
D.  India

6.   Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat
Di atas adalah contoh puisi lama berupa
A.  Pantun
B.   Syair
C.   Gurindam
D.  Deklamasi

Bacalah puisi di bawah ini!

Inilah gerangan suatu madah Mengarangkan syair terlalu indah Membetuli jalan tempat berpindah Di sanalah iktikat diperbetuli sudah Wahai muda kenali dirimu 
Ialah perahu tamsil hidupmu Tiadalah berapa lama hidupmu Ke akhirat jua kekal hidupmu

Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu jua kerjakan
Itulah jalan membetuli insan

Perteguh jua alat perahumu Hasilkan bekal air dan kayu Dayung pengayuh taruh di situ Supaya laju perahumu itu

Sudahlah hasil kayu dan ayar Angkatlah pula sauh dan layar Pada beras bekal jantanlah taksir Niscaya sempurna jalan yang kabir

7.   Di atas adalah contoh puisi lama berupa: 
A.  Pantun
B.  Syair
C.   Gurindam
D.  Deklamasi

8.   Fungsi pantun di hampir semua daerah adalah sama, yaitu untuk
A.  Bercanda dan bergembira
B.   Belajar dengan ceria
C.   Mendidik dan menghibur
D.  Mengenalkan pribadi pada kearifan lokal

9.   Baris pertama dan kedua dalam pantun adalah berupa
A.  Anjuran
B.   Perkenalan
C.   Isi
D.  Sampiran

10. Baris ketiga dan keempat dalam pantun merupakan
A.  Anjuran
B.   Perkenalan
C.   Isi
D.  Sampiran

11. Puisi lama yang masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke nusantara adalah
A.  Pantun 
B.   Gurindam 
C. Deklamasi 
D.  Syair

12. Semua baris dalam syair adalah
A.  Isi
B.   Perkenalan
C.   Anjuran
D.  Nasehat

13. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas melayu adalah
A.  Fahri Hamzah
B.   Hamzah Fanani
C.   P. Ramli
D.  Hamzah Fansuri

14. Berikut ini yang bukan merupakan isi dari gurindam adalah
A.  Nasihat
B.   Cerita
C.   Filofofi hidup
D.  Kata-kata mutiara

15. Pantun  dikenal  dengan  berbagai  nama  di  berbagai  bahasa  di  Nusantara.  Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan sebutan
A. Tonton 
B. Tuntun 
C.   Pantun
D.  Pinuntun

16. Teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur
A.  Drama 
B.   Peran 
C.   Fiksi
D.  Cerita

17. Kisah Kancil Mencuri Ketimun merupakan cerita fiksi yang digolongkan sebagai
A.  Epos
B.   Cerita nasihat
C.   Fabel
D.  Cerita pengantar tidur

18. Tokoh dalam fabel adalah
A.  Malaikat
B.   Jin
C.   Binatang
D.  Manusia

19. Berikut yang bukan merupakan latar dari fabel adalah
A.  Kolam 
B.   Hutan
C.   Gedung
D.  Sungai

20. Alur pada tabel biasanya merupakan alur
A.  Mundur
B.   Menyamping
C.   Menyilang
D.  Maju

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *